Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 24/12/2021, UBND huyện ban hành Công văn về việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người đã tiêm phòng vắcxin...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 24/12/2021, UBND huyện ban hành Công văn về việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người đã tiêm phòng vắcxin covid 19 đủ liều cơ bản
Tin liên quan