Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 24/5/2022, UBND huyện ban hành công văn về việc rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện

Tuyên truyền, Phổ biến Phòng chống dịch COVID-19  
Ngày 24/5/2022, UBND huyện ban hành công văn về việc rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện