Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 27/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đồng Du

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 27/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đồng Du
Tin liên quan