Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 27/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Thượng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 27/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Thượng Đồng, xã Trung Lương
Tin liên quan