Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 29/12/2021, UBND huyện ban hành công văn về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ thành lập Trạm y tế lưu động, tổ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 29/12/2021, UBND huyện ban hành công văn về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ thành lập Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid 19 tại cộng đồng
Tin liên quan