Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v hỗ trợ kinh phí cho người hoạt độn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố
Tin liên quan