Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trê...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan