Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phạt tới 35 triệu đồng khi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS

Tuyên truyền, Phổ biến  
Phạt tới 35 triệu đồng khi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS
Ngày 06/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Theo đó, mức xử phạt khi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) như sau:

1. Phạt tiền từ 25 đến 35 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS. (Quy định mới)

2. Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe NVQS mà không có lý do chính đáng. (Hiện hành phạt tiền từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng)

3. Phạt tiền từ 12 đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS mà không có lý do chính đáng. (Quy định mới)
          4. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: (Hiện hành phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng)

- Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS.

- Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe NVQS nhằm trốn tránh NVQS.

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2022.​


Thư viện pháp luật