Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục thực hiện nhiệm vụ “kép" vừa triển khai chuyên môn vừa phò...

Tin tức - Sự kiện  
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục thực hiện nhiệm vụ “kép" vừa triển khai chuyên môn vừa phòng chống dịch COVITD-19

Đến hết ngày 30/4/2021 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bình Lục thực hiện có  hiệu quả các chỉ tiêu tín dụng, đạt 99,26% kế hoạch giao. Tổng dư nợ đạt 360,5 tỷ đồng tăng so với đầu năm 25,2 tỷ đồng; chỉ tiêu huy động tiết kiệm đạt 92,44% tăng so với đầu năm 2,6 tỷ đồng. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đơn vị phối hợp chặt chẽ với Hội đoàn thể huyện nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, tổ vay vốn cấp xã. Bên cạnh đó, ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp đối với các hộ vay vốn không thực hiện tốt các quy định của ngân hàng để có biện pháp đôn đốc xử lý.

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả, trước tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục đã nghiêm túc thực hiện công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và của Tổng giám đốc NHCSXH về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian phòng dịch COVID-19. Theo đó, ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp và tuyên truyền về phòng chống dịch đồng. Đồng thời, nghiêm túc triển khai phòng chống dịch tại phòng giao dịch cũng như tại các điểm giao dịch cố định tại các xã, thị trấn theo khuyến cáo của Bộ Y tế về thực hiện 5 K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - khai báo Y tế" qua đó, chung tay cùng toàn xã hội thực hiện hiệu quả kinh tế và an toàn phòng chống dịch góp phần thành công cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp./.

 


Đài truyền thanh Bình Lục