Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 3028/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công tr...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
Quyết định 3028/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà Văn hóa trung tâm huyện Bình Lục