Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 3833/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 V/v phe duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công xây lắp công ...

Quyết định 3833/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 V/v phe duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp Nhà Văn hóa trung tâm huyện Bình Lục