Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBN...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
Tin liên quan