Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Thông tin - truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết c...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn  
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Thông tin - truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
Tin liên quan