Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 15/4/2019 V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã An Lão huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 15/4/2019 V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã An Lão huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam