Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 21/4/2019 V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã: Bối Cầu, Hưng Công, Vũ Bản, Ti...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 21/4/2019 V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã: Bối Cầu, Hưng Công, Vũ Bản, Tiêu Động huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam