Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục

Danh sách các dự án Đang triển khai  
Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục
Tin liên quan