Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam