Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng trường mầm non trung tâm Thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Bình Lục V/v thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng trường mầm non trung tâm Thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục
Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông (bà): Tống Đức Đoàn - Tiểu khu Bình Thuận - Thị trấn Bình Mỹ