Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 V/v công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V

Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 V/v công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V
Tin liên quan