Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác tr...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng  
Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác triển khai thực hiện mô hình "Dòng họ không có tội phạm về tệ nạn ma túy"
Tin liên quan