Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 V/v phê duyệt phương án, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình bổ...

Danh sách các dự án Các dự án huyện Bình Lục  
Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 V/v phê duyệt phương án, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình bổ sung phòng làm việc trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
Tin liên quan