Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường...

Danh sách các dự án Các dự án huyện Bình Lục  
Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02 kéo dài, đoạn từ cầu thôn 8 xã An Ninh đến đường ĐT.496, huyện Bình Lục
Tin liên quan