Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đườn...

Danh sách các dự án Các dự án huyện Bình Lục  
Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 kéo dài, đoạn từ chợ Vọc đến đình Cả thôn Trung xã Vũ Bản, huyện Bình Lục
Tin liên quan