Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựn...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục