Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 các xã, thị trấn, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Quyết định về việc phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 các xã, thị trấn, huyện Bình Lục
QĐ về việc phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thị trấn Bình Mỹ.pdf