Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế đối với một khu dân cư thôn An Tập, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định về việc thiết lập cách ly y tế đối với một khu dân cư thôn An Tập, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch Covid-19