Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và phê duyệt kế hoạch lựa chọn n...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02 kéo dài, đoạn từ ngã tư An Nội đến thôn Đội, xã An Nội