Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nh...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin Chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học  
Sáng kiến: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026