Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn Nhận thức an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, người lao động ...

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn Nhận thức an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện Bình Lục
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn Nhận thức an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, người lao động phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Bình Lục.

Tại hội nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị huyện, đã được nghe chuyên viên viễn thông VNPT tỉnh truyền tải 8 nội dung như: Tình hình an toàn thông tin trên thế giới và tại Việt Nam; các nguy cơ an toàn thông tin; mật khẩu an toàn cho người dùng; bảo mật khi sử dụng wife & site, email, mạng xã hội; thiết lập máy tính an toàn; phòng chống tấn công mạng; bảo vệ máy tính trước tấn công mã độc; các hành vi bị cấm theo luật an ninh mạng 2018.

Thông qua tập huấn cán bộ, công chức, viên chức phụ trách về công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Bình Lục nắm được cách phòng tránh tấn công mạng, cách thiết lập mật khẩu an toàn. Qua đó bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện./.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục