Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn chữ ký số trên phần mềm sổ điểm điện tử

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Tập huấn chữ ký số trên phần mềm sổ điểm điện tử
Ngày 20/5/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo  tổ chức tập huấn chữ ký số trên phần mềm sổ điểm điện tử - EOS cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc Tiểu học trên địa bàn huyện Bình Lục.

470_0936.MXF.Still001.jpg

Trong thời gian 1 ngày, trên 400 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên 18 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bình Lục đã được hướng dẫn sử dụng, vận hành các chức năng, nhiệm vụ cơ bản trong tạo lập và sử dụng học bạ số: Tạo lập, cập nhật học bạ số; quản lý và lưu trữ học bạ số; sử dụng học bạ số (tra cứu thông tin học bạ số, thực hiện các thủ tục hành chính sử dụng, liên quan đến học bạ số…); kết nối, trao đổi dữ liệu học bạ số với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo, cơ sở dữ liệu quốc gia. Cùng đó, hướng dẫn thực hành nhập liệu trên SmartCA, đồng bộ dữ liệu sang học bạ điện tử, ký số học bạ điện tử, nộp học bạ lên trục cơ sở dữ liệu học bạ Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hành thao tác các luồng xử lý học bạ số như: đăng ký chứng thư số, phát hành học bạ số từ cơ sở giáo dục, thu hồi học bạ số.

470_0956.MXF.Still001.jpg
470_0983.MXF.Still001.jpg

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc khai thác, sử dụng các phần mềm quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bậc Tiểu học trên địa bàn huyện triển khai các nội dung thí điểm Học bạ số đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu chức năng, kỹ thuật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu ngành của địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao