Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Tập huấn chuyển giao kỹ thuật làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ
Tại xã Đồng Du, Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ thành phân bón.

01876.MTS.Still001.jpg

Tham gia lớp tập huấn là chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, đại diện một số chủ trang trại chăn nuôi, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Đồng Du. Các học viên đã được truyền đạt những kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình, phương pháp làm men vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ, phân bón nước quy mô hộ gia đình.

01824.MTS.Still001.jpg

Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên hiểu được thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và những lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải trong chăn nuôi và trong sinh hoạt. Từ đó, tận dụng các phế phụ phẩm trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng, khử mùi hôi chuồng trại, góp phần giảm bớt chi phí trong trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao năng suất cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất và cộng đồng dân cư./.


Đài Bình Lục