Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022
Ban Dân vận Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022.

01511.MTS.Still001 (2).jpg

​Tham gia lớp tập huấn là 120 học viên là các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở. Trong thời gian ½ ngày, các học viện được nghiên cứu 2 chuyên đề: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội; kỹ năng, phương pháp xây dựng, triển khai mô hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

01544.MTS.Still001.jpg

Thông qua lớp tập huấn nhằm bổ sung thông tin, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy,  đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận. Nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, từ đó vận dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng./.


Đài truyền thanh Bình Lục