Cổng vào Từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến rêu phong, cổ kính, ở trên có ba chữ nho “Môn Tử Môn” có nghĩa là cửa ra vào của học trò. Đây là một lời răn dạy nghiêm khắc về đạo làm trò. Trước khi vào nhà thầy cho dù là quan lớn hay thứ dân đều phải đúng lễ nghĩa, xuống ngựa, xuống xe đi bộ vào viếng thầy.

Đi qua cổng "Môn Tử Môn", du khách sẽ cảm thấy thư thái trong một không gia tĩnh mịch, yên bình.

 

Từ đường Nguyễn Khuyến đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, nhiều năm nay là địa điểm du lịch thu hút du khách.


Hậu cung khu Từ đường hiện vẫn còn lưu bộ triều phục của quan ngự sử Nguyễn Khuyến. Có bức tượng tạc hình nhà thơ chống gậy trúc, khoan thai nhìn trời xanh. 

Không gian khoáng đạt "vườn cây, ao cá" tại Từ đường luôn tạo cảm giác gần gũi chốn thôn quê.

Bên cạnh ao là nơi đặt bia đá khắc bài thơ “Thu Điếu” bằng ba thứ tiếng: chữ Nôm, chữ quốc ngữ và tiếng Anh