Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra thực hiện pháp luật nghĩa vụ quân sự tại Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Thanh tra thực hiện pháp luật nghĩa vụ quân sự tại Bình Lục
Bộ CHQS tỉnh vừa công bố quyết định thanh tra thực hiện pháp luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại huyện Bình Lục.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ CHQS tỉnh về thanh tra các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật NVQS tại địa phương. 

Theo đó, nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về NVQS; trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể địa phương về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; việc thực hiện các bước theo quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác giải quyết chính sách hậu phương quân đội; giải quyết khiếu nại tố cáo trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác xử lý những thanh niên trốn tránh trách nhiệm thực hiện NVQS…

Đây là hoạt động thanh tra thường niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về NVQS tại địa phương. 

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại 3 đơn vị cấp phòng và chính quyền 6 xã trực thuộc UBND huyện Bình Lục; thời gian thanh tra từ ngày 26 đến ngày 29/11/2018.

​​Quốc Chính (Bộ CHQS tỉnh)