Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ cuộc thi Sáng tác logo huyện Bình Lục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Thể lệ cuộc thi Sáng tác logo huyện Bình Lục

UBND HUYỆN BÌNH LỤC

BTC CUỘC THI SÁNG TÁC

 BIỂU TRƯNG HUYỆN BÌNH LỤC

 


Số: 01 /TL-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 


Bình Lục, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Lục

 

 


ơ

 

Căn cứ Kế hoạch số 47 /KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Lục; Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Lục, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Bình Lục ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi nhằm chọn ra logo tiêu biểu để làm biểu trưng chính thức của huyện Bình Lục.

- Phục vụ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động đối nội, đối ngoại của huyện.

 2. Yêu cầu

 Về nội dung : Tác phẩm dự thi phải thể hiện được những nét đặc trưng, tiêu biểu, có tính khái quát cao, thể hiện nét đặc trưng riêng về văn hóa lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của vùng đất và con người Bình Lục.

Về hình thức : Biểu trưng (Logo)  là một tác phẩm mỹ thuật đạt được những yêu cầu về màu sắc, đường nét, bố cục, dễ nhận diện, tạo cảm xúc ấn tượng với công chúng.

Biểu trưng (Logo) phải có tính ứng dụng cao, thuận lợi cho việc thể hiện trên nhiều chất liệu và hình thức khác nhau.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong cả nước, số lượng tác giả và tác phẩm dự thi không hạn chế.

2. Đối tượng dự thi: Là tất cả các tổ chức, cá nhân trong cả nước có khả năng sáng tác Biểu trưng (Logo)  huyện Bình Lục được tham gia cuộc thi (thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký không được tham gia dự thi).

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Phát động và thông báo rộng rãi về cuộc thi: Tháng 4 năm 2021.

2. Nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/7/2021 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

3. Công bố kết quả và trao giải thưởng: Tháng 8/2021.

IV. QUY ÐỊNH VỀ  TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định chung

- Tác phẩm dự thi phải thể hiện rõ nét những đặc trưng cơ bản của huyện Bình Lục về truyền thống lịch sử, văn hóa, về vùng đất, con người gắn liền với quá trình hình thành và phát triển huyện Bình Lục và thể hiện tiềm năng phát triển của huyện trong tương lai.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của Pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động của huyện Bình Lục.

2. Quy cách và hình thức trình bày

- Màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa phải đạt được những yêu cầu về thiết kế Biểu trưng (Logo) như tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, đặc trưng, dễ nhận diện..tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng.

- Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, gia công trên các chất liệu khác nhau; thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

- Nội dung tác phẩm dự thi được thể hiện:

+ Đối với tác phẩm được thiết kế trên máy tính: Biểu trưng (Logo)  màu được đặt giữa trang giấy (định dạng kích thước A4 - 21cm X 29,7cm), có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 15cm. Một bản thu nhỏ của Biểu trưng (Logo)  màu được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 3cm.

+ Đối với tác phẩm vẽ bằng tay: Biểu trưng (Logo)  màu được đặt giữa trang giấy (định dạng kích thước A4 - 21cm x 29,7cm), có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 15cm, không cần bản thu nhỏ.

- Nội dung thuyết minh cho mỗi tác phẩm Biểu trưng (Logo)  dự thi được in trên giấy A4, dùng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, ngắn gọn, xúc tích không quá 500 từ diễn giải về ý nghĩa, cấu tạo, màu sắc (ghi rõ mã màu) của Biểu trưng (Logo).

- Biểu trưng (Logo) dự thi không gấp, không cuộc tròn, không ép plastic.

- Biểu trưng (Logo) dự thi không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ. Tất cả các tác phẩm Biểu trưng (Logo) dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.

V. HỒ SƠ VÀ ÐỊA ÐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo);

- Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đứng ra đại diện (nếu là nhóm tác giả);

- Tác phẩm dự thi và bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm (trên tác phẩm dự thi không được đề tên tác giả hay sử dụng bất kỳ ký hiệu nhận biết nào khác. Ban Tổ chức dùng ký hiệu riêng để phân biệt tác phẩm dự thi của các tác giả trước khi chuyển Hội đồng thẩm định chấm);

- File thiết kế Biểu trưng (Logo) trên phần mềm thiết kế (Coreldraw, AI, PS,...) và file hình ảnh được xuất ra JPEG (đối với file đồ họa) gửi vào địa chỉ hòm thư phongvhtt.bl@hanam.gov.vn

- 01 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của tác giả để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

Tất cả tài liệu trên đựng trong phong bì lớn dán kín, bên ngoài ghi rõ: “Bài dự thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) huyện Bình Lục".

2. Địa điểm tiếp nhận thông tin và các tác phẩm dự thi:

Cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc và tiếp nhận các tác phẩm dự thi của các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại địa chỉ:

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

(Hoặc liên hệ Ông Trần Viết Thành, Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện, số điện thoại: 0983 726 229).

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Qua cuộc thi sẽ chọn ra 01 tác phẩm đạt giải Nhất và 02 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Tác phẩm đạt giải Nhất sẽ được chọn làm Biểu trưng (logo) chính thức của huyện Bình Lục.

Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) kèm theo Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

- 02 giải khuyến khích, mỗi giải 3.000.000đ (Ba triệu đồng) kèm theo Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

1. Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các tổ chức, cá nhân dự thi phải tuân thủ Thể lệ cuộc thi và đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Tác phẩm được gửi dự thi không có tranh chấp bản quyền tác giả;

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước;

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm đã gửi tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác;

- Tác giả đạt giải cuộc thi không được sử dụng tác phẩm đã được chọn làm  Biểu trưng (Logo) huyện Bình Lục vào bất kỳ mục đích nào khác.

3. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đoạt giải được công bố, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

4. Trong trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải thông báo đến Ban Tổ chức bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

5. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi không đến được Ban Tổ chức với bất kỳ lý do nào. Tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức không đúng quy định được xem là không hợp lệ, Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi.

6. Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đạt giải chi trả.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI 

1. Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải.

2. Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của tác phẩm dự thi cho phù hợp, hiệu quả hơn.

3. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm bản quyền, Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng, Giấy khen của tác giả đạt giải cuộc thi.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Bình Lục, rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để cuộc thi đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

- Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- Sở VH,TT & DL Hà Nam;

- Sở VH,TT & DL các tỉnh, TP;

- Hội VHNT tỉnh Hà Nam;

- Hội VHNT các tỉnh, TP;

- Các trường đào tạo Mỹ thuật;

- Báo Hà Nam, Đài PTTH Hà Nam;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- LĐ UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành của hyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng TTĐT huyện;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

( Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Đăng Định