Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) thành lập “Tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội"

Tin tức - Sự kiện  
Thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) thành lập “Tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội"

Ủy ban MTTQ thị trấn Bình Mỹ vừa phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Thọ Lương tổ chức Hội nghị thành lập “Tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội".


 “Tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội" thôn Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ được thành lập với 15 thành viên. Tổ sinh hoạt định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động và đề ra phương hướng cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư. Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ tự quản là: tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; vận động các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc nội dung bản cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm; rà soát phân loại đối tượng vi phạm pháp luật để có biện pháp giúp đỡ phù hợp; tiếp nhận, triển khai công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội được đặc xá hoặc chấp hành xong án phạt tù và người mắc các tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và phòng chống tội phạm….

“Tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội" thôn Thọ Lương thị trấn Bình Mỹ được thành lập  và đi vào hoạt động nền nếp sẽ góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phượng phát triển./.


Đài truyền thanh Bình Lục