Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bình Lục năm 2021
Tin liên quan