Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 09/2020/TB-ĐGHDLV ngày 30/3/2020 của Công đấu giá hợp danh lạc việt V/v gia hạn thời gian bán, thu hồi v...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Thông báo số 09/2020/TB-ĐGHDLV ngày 30/3/2020 của Công đấu giá hợp danh lạc việt V/v gia hạn thời gian bán, thu hồi và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở địa bàn xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam