Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 19/TB-UBND của UBND xã Ngọc Lũ ngày 18/3/2020 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ đấu giá quyền...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
Thông báo số 19/TB-UBND của UBND xã Ngọc Lũ ngày 18/3/2020 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở địa bàn xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
PTĐ