Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 92/TB-UBND ngày 25/3/2019 V/v thông báo Lịch tiếp dân định kỳ quý II năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
Thông báo số 92/TB-UBND ngày 25/3/2019 V/v thông báo Lịch tiếp dân định kỳ quý II năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục

I. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN.

1. Ngày 10/4/2019 (thứ tư): Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Ngày 22/4/2019 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

3. Ngày 10/5/2019 (thứ sáu): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

4. Ngày 20/5/2019 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

5. Ngày 10/6/2019 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

6. Ngày 20/6/2019 (thứ năm): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN.

Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục. Địa chỉ: Số 23 đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA TIẾP CÔNG DÂN.

1. Đ/c Trần Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì tiếp công dân.

2. Đ/c Chu Minh Đức - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giao nhiệm vụ tiếp công dân.

3. Mời đ/c Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy tham gia tiếp công dân vào các ngày 10/4, 10/5, 10/6/2019.

4. Mời Thường trực HĐND huyện.

5. Mời Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bình Lục.

6. Mời đại diện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

7. Mời đại diện Văn phòng Huyện ủy.

8. Thành phần tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện và Phó chủ tịch UBND huyện khi được ủy quyền tiếp công dân:

- Lãnh đạo Thanh tra huyện.

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Ban tiếp công dân huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khi được triệu tập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện tiếp công dân theo lịch, thời gian đã đề ra. Trong trường hợp có việc đột xuất, yêu cầu báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện và Ban tiếp công dân huyện.

2. Ban tiếp công dân huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện; định kỳ hàng tháng báo cáo công tác tiếp công dân với Chủ tịch UBND huyện. Phối hợp với Thanh tra huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân.

3. Công an huyện bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở tiếp công dân vào các phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện; xử lý, đề xuất xử lý các vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân theo quy định.​

Xem chi tiết tại đây