Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX
Sáng 26/10/2018, Thường trực HĐND huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí  Đặng Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX​, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày (từ 12/12 đến 21/12/2018). Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các ban HĐND huyện, trong đó có một số báo cáo quan trọng như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ ​năm 2019; Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2018; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  gửi đến kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; Công tác quản lý Nhà nước về sản xuất Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; Dịch vụ- Thương mại, KHCN năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

Kỳ họp sẽ thảo luận, ban hành các Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện; nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2019; nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021, nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện. Đồng thời, tiến hành thảo luận, trả lời ý kiến cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo quy định. Theo kế hoạch, công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến tổ chức từ 05/11 đến 8/11/2018, trong đó tăng tiếp xúc cử tri tại các thôn, xóm.   

Thảo luận tại hội nghị, trên cơ sở thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý đối với các nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX​, nhiệm kỳ 2016-2021​.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhất là các báo cáo, văn bản phục vụ kỳ họp và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; xem xét, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bổ sung nghị quyết quy hoạch vùng huyện Bình Lụcnghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vào chương trình kỳ họp./.

​Linh Chi