Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Tuyên truyền, Phổ biến Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG TIN

THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG TIN

 

Họ và tên: Trần Viết Thành

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bình Lục

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Số điện thoại: 0983.726.229

Thời gian tiếp nhận yêu cầu: 7h00' - 17h00' các ngày trong tuần​


Tin liên quan