Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện sáp nhập thôn xóm ở Vũ Bản

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Thực hiện sáp nhập thôn xóm ở Vũ Bản
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp về tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, Đảng bộ xã Vũ Bản (Bình Lục) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp các thôn, xóm bảo đảm quy mô diện tích và dân số theo quy định.

​Trước khi tiến hành sáp nhập, xã Vũ Bản có 20 thôn, trong đó có nhiều thôn có dân số, diện tích không bảo đảm theo quy định như: thôn Độ Việt có 278 người với 92 hộ; thôn Văn An có 327 người, 123 hộ; thôn Bắc 433 người, 131 hộ… Trong khi đó, mỗi thôn đều phải bố trí từ 3- 4 cán bộ hoạt động không chuyên trách. Tổng số cán bộ hoạt động không chuyên trách tại 20 thôn, xóm của Vũ Bản là 75 người. 

Nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, căn cứ tình hình thực tế Đảng ủy xã Vũ Bản đã chủ động họp bàn trên tinh thần phát huy dân chủ, sự tham mưu của các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với phương châm làm đâu, chắc đó, song phải đặt mục tiêu hiệu quả, lợi ích của nhân dân làm đầu, tránh xáo trộn đời sống sinh hoạt, văn hóa cũng như các thủ tục hành chính liên quan cho người dân. 

Đồng chí Trần Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Bản cho biết: Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã họp bàn, thống nhất trong cấp ủy chủ trương, biện pháp thực hiện. Chủ động quán triệt, tuyên truyền tới các chi bộ, tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về đề án sáp nhập thôn, xóm. 

Cùng với đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, hiệu quả của việc sáp nhập thôn, xóm; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ về họp bàn cùng với các chi bộ và nhân dân trong bất cứ thời điểm nào, kể cả ngày nghỉ hay vào buổi tối để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, xác định phương án sáp nhập bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình cơ sở.

Phát huy tinh thần dân chủ trong các cuộc họp của cấp ủy, chi bộ và nhân dân, Đề án sáp nhập thôn, xóm được xây dựng trên cơ sở sáp nhập 20 thôn xuống còn 7 thôn. Các thôn đều có trên 400 hộ dân. Sau khi họp bàn lấy ý kiến về đề án sáp nhập, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ theo phương án sáp nhập. 

Để không gây xáo trộn cho nhân dân trong sinh hoạt và thực hiện các thủ tục hành chính, xã vẫn duy trì tên gọi các khu dân cư cũ trong từng thôn. Các sinh hoạt văn hóa, thể thao và các lễ hội, tâm linh cũng vẫn được duy trì theo phong tục từng làng. 

Cùng với quy hoạch nơi sinh hoạt văn hóa cho các thôn, trước mắt, Vũ Bản tận dụng nhà văn hóa, đình làng của một trong những thôn cũ là nơi sinh hoạt chung của thôn mới, đồng thời chuyển trang thiết bị ở các nhà văn hóa thôn cũ ra nhà văn hóa chung để sinh hoạt.

Lựa chọn trưởng thôn, bảo đảm cho mọi hoạt động của thôn, xóm mới sáp nhập là vấn đề hết sức quan trọng sau sáp nhập. Chính vì vậy, Đảng ủy xã thống nhất quan điểm khuyến khích tinh thần tự nguyện của cán bộ đã tham gia điều hành tại các thôn, xóm cũ. Đồng thời, nêu tiêu chí người "ứng cử" phải là đảng viên có sức khỏe, trình độ văn hóa tốt nghiệp lớp 12 trở lên và đã tham gia quân ngũ, có kinh nghiệm, hiểu biết về sản xuất nông nghiệp, văn hóa bản địa... 

Theo đó, Vũ Bản đã lựa chọn được 7 trưởng thôn đều là đảng viên, trong đó, cán bộ nam 100% đều tham gia quân ngũ, cán bộ nữ là những đồng chí đã tham gia cấp ủy của các chi bộ, có trình độ văn hóa theo quy định, đều có kinh nghiệm, hiểu biết công việc, nhiệm vụ của cơ sở. Chính vì vậy, sau khi sáp nhập nhân dân rất đồng tình ủng hộ, không có đơn thư, ý kiến thắc mắc về vấn đề này.

Như vậy, sau khi sáp nhập thôn, xóm, số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách của xã đã giảm gần 50 người, thu gọn đầu mối, giúp tinh gọn bộ máy cấp cơ sở, tạo nền tảng cho xã thực hiện nhanh chóng việc hợp nhất các chi bộ, bảo đảm cho bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra.

Kinh nghiệm từ thực tế triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, xóm ở Vũ Bản là quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vận dụng linh hoạt với thực tế cơ sở; đa dạng hình thức tuyên truyền, lắng nghe, tiếp thu và phát huy dân chủ trong Đảng, nhân dân chính là nền tảng để triển khai thực hiện hiệu quả việc sáp nhập thôn, xóm.

 Theo Báo Hà Nam