Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Bình Lục họp phiên thường kỳ tháng 10

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Thường trực HĐND huyện Bình Lục họp phiên thường kỳ tháng 10
Sáng 18/10, Thường trực HĐND huyện Bình Lục tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2018. Đồng chí Đặng Thanh Sơn- Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 THUC HIEN GIAI TRINH HDND BINH LUC THANG 10.bmp

 Đồng chí Đặng Thanh Sơn- Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại phiên họp.

           Kết quả hoạt động trong tháng 9/2018, Thường trực HĐND huyện, các Ban, các tổ đại biểu đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các ý kiến liên quan đến công tác sáp nhập các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện, việc bố trí xắp xếp cán bộ tại các thôn sau khi sáp nhập. Đến nay, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện việc tiếp công dân được 2 ngày/tháng; có 3/4  tổ đã xây dựng lịch và thực hiện tiếp công dân của các đại biểu HĐND huyện nơi ứng cử.

          Tháng 10/2018, Thường trực HĐND huyện Bình Luc tiếp tục tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ huyện, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng hiệu qủa công tác tiếp dân; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

            Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn- Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện đã đạt được trong tháng 9. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ  trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân nhất là những nội dung đã kéo dài, đã hứa giải quyết; đối với những vấn đề cần có lộ trình giải quyết, làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân khi triển khai thực hiện. UBND huyện, MTTQ huyện, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhất là các báo cáo, văn bản phục vụ kỳ họp và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri đảm bảo kế hoạch. Tăng cường hoạt động của các tổ đại biểu, duy trì mối liên hệ với cử tri và nhân dân. 

Linh Chi