Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền
​ Ngày 7/9, Huyện Bình Lục vừa  tổ chức hội nghị  tọa đàm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải phóng mặt bằng.

TOA DAM GIÁM SAT.bmp

Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp đã phát huy dân chủ trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách; chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân...

Tuy vậy, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện cũng còn tồn tại như: nhận thức của một số lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn về công tác dân vận còn hạn chế, công tác cải cách hành chính có việc chưa đáp ứng yêu cầu; tác phong, lề lối làm việc của một số cán bộ chưa có sự đổi mới, theo kịp quá trình phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng của một vài dự án còn chậm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, công tác đối thoại tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Qua đây, nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện trong cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cao của công dân và giải phóng mặt bằng, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân./.

 Hiếu Minh (Ảnh: Đức Kiên)