Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

      UBND tỉnh Hà Nam vừa có Công văn gửi các huyện, thành phố, Sở NN&PTNT, Sở Y tế triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường bắt đầu từ ngày 1/11-1/12/2019.​

​    Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, đồng thời ngăn ngừa bệnh truyền lây cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi và thực hiện Công văn số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Công văn số 3131/UBND-NN&TNMT về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/11/2019 đến ngày 1/12/2019 theo nội dung Công văn số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các địa phương và tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.

    UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" trên địa bàn đúng nội dung, thời gian và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Sở Y tế; tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn.​


Hà Nam online