Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Vũ Bản

Tuyên truyền, Phổ biến  
Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Vũ Bản
Sáng ngày 26/4/2023, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với UBND xã Vũ Bản tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

470_6166.MXF.Still001.jpg

470_6164.MXF.Still001.jpg

Trong thời gian ½ ngày, gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, hội viên các hội đoàn thể đã được ông Lữ Mai Thanh Tùng, Trưởng phòng phổ biến giáo giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam truyền đạt dung cơ bản liên quan đến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đi sâu đề cập một số vấn đề pháp lý, các tình huống dễ phát sinh trong quá trình sử dụng đất, trong đó mạnh đến thủ tục cho, tặng, thừa kế đất ở, đất nông nghiệp  ngoài đồng sau dồn đổi; các trường hợp thừa kế không có di chúc; thời hiệu thừa hưởng quyền thừa kế; điều kiện thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất; quy định sử dụng đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa; các vi phạm trong sử dụng đất đai; các quyền lợi của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất.

470_6189.MXF.Still001.jpg

470_6195.MXF.Still001.jpg

Nêu rõ 4 trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đó là: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe doạ tính mạng con người. Trong đó, nhấn mạnh đến quy trình thu hồi đất, giá đền bù của Nhà nước khi thu hồi đất…Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã thực hiện việc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân có nhu cầu.

470_6137.MXF.Still001.jpg

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ và nhân dân trong xã nắm được các quy định của Nhà Nước về luật đất đai; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, cũng như nâng cao trách nhiệm của các tổ chức và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện Luật Đất đai. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện