Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý về đất đai tại xã Tiêu Động

Tuyên truyền, Phổ biến  
Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý về đất đai tại xã Tiêu Động
Phòng Tư pháp huyện Bình Lục phối hợp với UBND xã Tiêu Động tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý về đất đai cho cán bộ và nhân dân xã Tiêu Động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 như: Những quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy định về kê khai đăng ký đất đai; các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... Qua đó, giúp các đại biểu về dự hội nghị hiểu rõ hơn các quy định về đất đai.

Tại hội nghị các đại biểu đã viết phiếu đánh giá tình hình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai qua phiếu khảo sát./.


Đài Bình Lục