Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về bình đẳng giới cho phụ nữ khuyết tật

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Tuyên truyền về bình đẳng giới cho phụ nữ khuyết tật
Hội LHPN huyện Bình Lục vừa  phối hợp với hội khuyết tật huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới cho phụ nữ khuyết tật. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc Tế khuyết tật 03/12/2021.

​Tham gia buổi tuyên truyền các  hội viên phụ nữ  khuyết tật được nghe giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan đến Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình , các chính sách  xã hội liên quan đến phụ nữ khuyết tật và trẻ em ,  việc thực hiện bình đẳng giới  trong mỗi gia đình .Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ khuyết tật .

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho phụ nữ khuyết tật hiểu thêm về bình đẳng giới. Qua đó  cũng thể hiện sự đồng hành của các tổ chức xã hội tham gia  bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trước các hành vi bạo lực, đặc biệt là các tổ chức của người khuyết tật cần hiểu rõ vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho người khuyết tật, gia đình người khuyết tật trong thúc đẩy bình đẳng giới – đó là yếu tố quan trọng để ngăn chặn bạo lực gia đình với phụ nữ khuyết tật trong xã hội hiện nay ./.


Đài truyền thanh Bình Lục