Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBKT Huyện ủy Bình Lục sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
UBKT Huyện ủy Bình Lục sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

     Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020.

00477.MTS.Still001.jpg

    9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Lục  đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh huyện về công tác nhân sự UBLT các cấp và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; kiện toàn UBKT từ huyện đến cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 


     Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, và giám sát chuyên đề  43 tổ chức đảng và 35 đảng viên; giám sát chuyên đề với 25 tổ chức đảng và 20 đảng viên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". UBKT các cấp của Bình Lục đã kiểm tra, giám sát đối với 31 tổ chức Đảng và 27 Đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 5 Đảng viên. 

00483.MTS.Still001.jpg

    UBKT Huyện ủy Bình Lục đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm  thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quý IV năm 2020./.


Đài truyền thanh Bình Lục